Privat Næring

Trygghetsgaranti

Vi i Norgeseliten har innført TRYGGHETSGARANTI for at du skal føle deg 100% trygg når våre elektrikere utfører elektriske installasjoner i din bolig.

To Norgeseliten elektrikere som diskuterer forbedringer av det elektriske anlegget hos en kunde

Trygghetsgarantien gjør ting trygt og ryddig

Trygghetsgarantien gjør samarbeidet mellom deg som kunde og oss som elektrikere både trygt og ryddig. Den er bygd opp med utgangspunkt i de tekniske forskriftene som er beskrevet i NEK 400:2014.

Faglærte elektrikere
I dag er det dessverre en del ufaglærte elektrikere som utfører både reparasjoner på og installasjon av elektriske anlegg. Om det skulle oppstå brann eller en annen skade på huset ditt på grunn av feil i det elektriske anlegget, og arbeidet er utført av en ufaglært elektriker, vil ditt forsikringsselskap høyst sannsynlig avkorte erstatningen. Det kan koste deg dyrt. Alle elektrikere som jobber hos Norgeseliten er faglærte. Det vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet, og er kvalifiserte til selvstendig å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Vi kommer til avtalt tid
Når du bestiller tid hos en elektriker fra Norgeseliten skal du være trygg på at vi kommer til avtalt tid. Du skal få beskjed i forkant om vi likevel blir forhindret fra å være presise, men det kan oppstå situasjoner der du får varsel om utsettelse kort tid i forveien. Det kan for eksempel være at vi i et elektrisk anlegg oppdager alvorlige feil som må rettes umiddelbart. Tiden som er estimert hos denne kunden kan da overskrides og på grunn av dette må øvrige avtaler utsettes på kort varsel. Vi ber om forståelse for dette.

Fast pris og den holder vi

Ønsker du en fast pris før vi starter med å utføre arbeidet, så får du naturligvis det. Vi besiktiger da jobben og gir deg en pris på bakgrunn av besiktigelsen og en samtale med deg. Skulle det vise seg at det dukker opp uforutsette ting underveis, får du et nytt estimat.

Dokumentasjon
Når du får utført elektrisk arbeid av en elektriker fra Norgeseliten vil vi alltid dokumentere jobben. Det vil si at vi fyller ut forskriftsmessig dokumentasjon. Du får en kopi, og i tillegg får elektrikeren en kopi som oppbevares for deg.

Om det skulle oppstå brann eller boligen på annen måte skades, vil denne dokumentasjonen benyttes ovenfor forsikringsselskapene som en garanti for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand.

Kontakt Norgeseliten

Ta kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kontakt oss
To elektrikere med Norgeseliten jakke foran et opplyst inngangsparti