Det er trygt å ha elektriker på besøk. Vi følger myndighetenes anbefalinger til smittevern - Les mer

Les mer om vårt smittevern

I Norgeseliten har vi over 2 200 elektrikere som hver dag er ute på jobb hos våre kunder, enten i hjemmene, i næringslivet eller i landbruket.

Alle elektrikere som jobber hos oss er faglærte. Det vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet og er kvalifiserte til å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Men et elektrisk anlegg som fungerer optimalt handler ikke bare om sikringsskap, kabler og koblinger. Det handler også om riktig temperatur til riktig tid, god belysning til alle oppgaver som skal utføres og sist, men ikke minst, produkter med en finish som løfter interiøret. Norgeselitens elektrikere har høy kompetanse på løsninger for lys- og varmestyring. Vi har også et bredt utvalg av produkter, fra lysbrytere og styringspanler til belysning, som passer inn i de aller fleste sammenhenger.

 

Sikre deg og dine mot brann

Feil i det elektriske anlegget kan forårsake brann. Norgeselitens medlemsbedrifter kan gi de riktige rådene om hvordan man sikrer seg mot branntilløp i elektriske anlegg samt generell brannsikringen av boligen. I dag er det dessverre en del ufaglærte elektrikere som utfører både reparasjoner på eksisterende anlegg og installasjon av helt nye. Hvis det oppstår brann eller en annen skade på huset ditt som kan kobles til arbeid utført av en ufaglært elektriker, vil de fleste forsikringsselskap avkorte erstatningen. Men viktigst av alt er selvfølgelig faren for at menneskeliv og eiendeler kan gå tapt.

Kontakt din lokale Norgeseliten-elektriker for de beste rådene. Ved å gi boligen din nødvendig tilsyn og oppgraderinger der det er behov, kan du sove trygt om natten.

 

Sikringsskap med gammeldagse skrusikringer