Enova-støtte for solenergi

 

STØTTE TIL EL-PRODUKSJON

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale. Nå kan du også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig.


El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:
• Ønsker å produsere egen strøm.
• Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
• Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.

 

ENDRING I STØTTE TIL
EL-PRODUKSJON FRA 1. APRIL 2020


Fra 1. april 2020 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner.
Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas
søknadsportal senest 31. mars 2020.

Alle foto/illustrasjoner: Enova

 

Ønsker du befaring?

Gratis befaring?

Click me icon