Smarthus

Styring av lys, varme, brannsikkerhet, innbruddssikring og ventilasjon i samme system

Smarthus er et samlebegrep for løsninger som styrer lys, varme, brannsikkerhet, innbruddsikring og ventilasjon i ett felles styringssystem. Hensikten er å få lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og høyere sikkerhetsnivå. Med enkelhet kan du kontrollere alt fra strømforbruk, persienner, garasjeport, ytterdøren, kamera, ventilasjon til lyd og bilde bare ved hjelp av noen enkle brytere eller over et nettbrett/mobil.

Smarthus er ikke lenger bare for teknisk interesserte med god råd. Skal du bygge nytt eller totalrenovere en bolig i dag, er det naturlig å vurdere en smarthusløsning i stedet for tradisjonell elektroinstallasjon. Smarthus vil hjelpe deg redusere energiforbruket samtidig som løsningen åpner for en individuelt tilpasset komfort i hjemmet ditt.

Hvilken løsning du velger avhenger av om du bygger nytt eller pusser opp. Bygger du nytt eller totalrenoverer, er en ledningsbasert løsning basert på KNX-standarden et godt alternativ. Du kan lese mer om KNX-standarden lenger ned på siden. Holder du derimot på med renovering eller oppussing av eksisterende bolig, er trådløse systemer mest aktuelt. 

Flere av Norgeselitens leverandører tilbyr Smarthusløsninger, både ledningsbaserte og trådløse. Fra Eaton kommer det trådløse systemet xComfort. Schneider Electric leverer Exxact Smarte Hjem som omfatter både ledningsbaserte og trådløse opplegg. Sist, men ikke minst, leverer MicroMatic systemet GIRA som har både ledningsbaserte og trådløse alternativer.

I tillegg til selve Smarthus-teknologien kommer våre leverandører også med et bredt utvalg av installasjonsmateriell (brytere, dimmere, termostater, stikkontakter osv.) i ulike av materialer og design. Dette gjør det fullt mulig for deg som kunde å velge en unik kombinasjon for boligen din. 

KNX-standarden

KNX er en internasjonal standard for styring og regulering av blant annet lys, varme og ventilasjon. KNX er et ledningsbasert system, med et bredt produktspekter som inkluderer alle nødvendige applikasjoner for styring av bygg og bolig. Slik kan KNX regulere og overvåke alt fra lys, solskjerming, adgangskontroll, sikkerhetssystemer og husholdningsapparater, til ventilasjon, vann, energiforbruk, varme og ventilasjon. KNX-standarden er den mest vanlige ledningsbaserte Smarthusløsningen på markedet.

Grunnleggende skiller KNX Smarthuset seg fra en vanlig elektroinstallasjon ved at alle elektriske punkter i boligen kan styres fra ett eller flere steder. Sterkstrømsprodukter (230V) som dimmere, reléer og termostater er trygt samlet i et brannsikkert sikringsskap. Herfra går vanlige strømledninger frem til stikkontakter og lysuttak, men ikke til bryterne. 

I stedet for tradisjonelle brytere på veggen benyttes smarthusbrytere og sensorer. De sender elektroniske signaler som styrer én eller flere av komponentene i sikringsskapet. Det gjør de via en lavvolt signalkabel; en KNX BUS.

knc-standarden_v3_3840x1920.jpg

Utviklingen av KNX-teknolgien styres av KNX Association, og denne teknologien er i dag en godkjent standard over hele verden. Mer enn 400 produsenter leverer komponenter og softwareløsninger som kan integreres i et KNX-anlegg. Det gir et stort utvalg av muligheter og fleksibilitet. Med en KNX-basert løsning vil både det teknologiske og det estetiske ivaretas.

Økonomi

Mange tror at et smarthus er veldig dyrt, men sammenligner vi prisen med en vanlig elektroinstallasjon koster en Smarthusløsning bare 10-15% mer. I forhold til den totale investeringen ved bygging av ny bolig, utgjør ekstrakostnadene mindre enn 1prosent. I tillegg reduserer du driftskostnadene på boligen gjennom lavere energiforbruk og redusert fare for skader. Ikke minst kan systemet synliggjøre hva du bruker mye strøm til, og hvor du kan spare energi. 

Tilskudd fra Enova

Enovatilskuddet dekker 20 %, eller opptil 4000,- ved installering av varmestyringssystem. Alt du trenger å gjøre, er å ta vare på alle kvitteringer, og registrere tiltaket hos Enova. Les mer om tilskuddsordningen fra Enova her.

 

Norgeseliten0101